Sanering

Clear 2 go utför även vissa typer av sanering. Kontakta gärna oss om du har frågor angående de olika typerna av sanering.

  • Brandsanering
  • Fuktsanering
  • Industrisanering
  • Klottersanering
  • Luktsanering
  • Röksanering

Naturligtvis är det ERA önskemål som styr vad som ingår.

Sophantering:

Clear 2 go tar alltid hand om soporna. Antingen genom att sortera på plats eller också ta med dem och sortera på återvinningsplats, för en liten avgift.