Fönsterputs

Inom fönsterputsning ingår normalt sett dessa punkter:

  • Putsning av fönster
  • Rengöring av karmar och lister runt fönster

Naturligtvis är det ERA önskemål som styr vad som ingår.

Sophantering:

Clear 2 go tar alltid hand om soporna. Antingen genom att sortera på plats eller också ta med dem och sortera på återvinningsplats, för en liten avgift.